Enquête voor bewoners en gebruikers Bergse Plassen.

Beste bewoners en gebruikers rondom en op de Bergse Plassen,

Het vaarseizoen is weer begonnen, geweldig!
In 2020 is Stichting Bergse Plassen gestart met het Schoner en Veiliger te maken van onze Bergse Plassen.

De volgende activiteiten hebben zijn al georganiseerd en met bewoners uitgevoerd:

  • ‘s werelds eerste drijvende milieupark;
  • Zwerfafval bewustwording campagne bij en met  AH XL;
  • Burendag “Samen Glas uit de Plas”;
  • Extra vuilnisbaken bij de sluis;
  • Walk&Clean Bergse Plassen.

Met elkaar hebben we 5,5 ton aan recreatie-afval opgehaald. Hiermee is voorkomen dat dit afval in de Bergse Plassen kwam.

Het initiatief “BergsePlassen.org” is ontstaan door gebruikers en omwonenden van de Bergse Plassen.

Voor 2021 staan er weer nieuwe activiteiten voor ons allemaal op de agenda.

Graag willen we ook jullie hulp, want samen maken we het verschil.

Wij horen graag jullie mening over de activiteiten van het afgelopen jaar (2020). Ook zijn wij benieuwd naar jullie ergernissen en ideeën.

Op onze website staat een kleine enquête. Wilt u deze invullen, zodat we een beeld krijgen van wat de bewoners rondom de Bergse Plassen vinden van Schoon & Veilig?

Ga naar https://bergseplassen.org/enquete/ . Wilt u de enquête s.v.p. voor 3 mei 2021 invullen?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Stichting Bergse Plassen