Enquete: Op weg naar schonere en veiligere Bergse Plassen in 2021!

Hoe maakt u gebruik van de Bergse Plassen? *

(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Hoeveel maakt u gebruik van de Bergse Plassen per jaar? *

Bent u lid van een watersportvereniging op de Bergse Plassen? *

(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Bent u op de hoogte van eerdere acties van Stichting Bergseplassen.org, zo ja welke? *

(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over hoe schoon en veilig de Bergse Plassen zijn? *

Wilt u meer betrokken zijn bij schonere en veiligere Bergse Plassen? *

(*Graag email en telefoonnummer invullen zodat wij contact met u kunnen opnemen)

Wat is/zijn uw grootste ergenis(sen) op/rond de Bergse Plassen?

(meerdere antwoorden mogelijk)

Welke verbeterpunten ziet u graag op en rond de Bergse Plassen om tot een schoner en veilger recreatiegebied te komen? *

Naam *

Adres *

Postcode *

Email *

Telefoonnummer

Privacyverklaring *