Over ons

Stichting BergsePlassen.org, is een initiatief van bewoners en gebruikers van de Bergse Plassen met als doel; Schone en veilige Bergse Plassen. De Bergse Voorplas en de Bergse Achterplas in Rotterdam Hillegersberg moeten voor iedereen een veilig gebied zijn om te wonen en te recreëren en die vrij is van zwerfvuil.

Een schone straat, een schone kade of een schone plas. Een gebied vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. Het is bepalend voor ons leef plezier in de buurt, onze gezondheid en voor de manier waarop we veiligheid ervaren op en rond de Bergse Plassen.

Als iedereen zijn afval weggooit in afvalbakken, kunnen bedrijven die grondstoffen optimaal hergebruiken. Zo stimuleren we de circulaire economie én voorkomen we dat we tonnen euro’s verspillen aan opruimkosten. Stichting BergsePlassen.org werkt intensief samen met bedrijven, bewoners, gebruikers en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft.

Veilig kunnen wonen of recreëren op de plassen moet vanzelfsprekend zijn. Stichting BergsePlassen.org werkt samen met bewoners, gebruikers, Gemeente Rotterdam, Handhaving & toezicht en de politie voor een veilige leef- en recreatieomgeving.

Stichting BergsePlassen.org zet zich samen met de instanties in om de bewustwording voor een veilig vaargedag op de Bergse Plassen als ook een veilig recreatiegedrag te vergroten. Op die manier hopen wij dat iedereen van de Bergse Plassen kan genieten.  


Bergse Plassen schoon & veilig, dat doen we samen!