BOETES OP HET WATER 2021

Samen met onze wijkagent Michael Rila heeft BergsePlassen.org een overzicht gemaakt met de meest gemaakte overtredingen op de Bergse Plassen.

Heb je weleens een sanctie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau ontvangen wegens een overtreding op de weg? En, schrok je van de hoogte van het bedrag? Als je overtredingen op het water maakt, weet dan één ding zeker: van de boetes op het water schrik je nog veel harder. Iedereen die de waterregels overtreedt, kan forse sancties tegemoet zien. Een aantal categorieën van overtredingen op het water worden extra zwaar bestraft en in sommige gevallen bij elkaar opgeteld. Let op! De vermelde bedragen zijn exclusief €9,- administratiekosten.

Snelheidsovertredingen voor kleine schepen <20 meter
6 tot 15 km/uur€ 150
15 tot 25 km/uur€ 220
25 km/uur of meerdagvaarding
 
Boetes voor snelle motorboten
Varen terwijl een persoon die stuurt jonger dan 18 jaar is€ 220
Dodemansknop niet aanwezig/gebruiken€ 250
Staand sturen zonder reddingsvest€ 100
Geen reddingsvest onder handbereik (per stuk)€ 50
Indien de boot niet geregistreerd is€ 150
Onjuiste tenaamstelling€ 150
Geen geldig registratiebewijs aan boord€ 100
Registratieteken niet op de voorgeschreven manier aangebracht€ 150
Geen deugdelijke brandblusser aan boord€ 150
Met de motor onnodig geluid veroorzaken€ 200
Hinder en gevaar opleveren voor andere gebruikers€ 400
Onnodig hoge hekgolven veroorzaken€ 250
Waterskiën
Wanneer het verboden is (verboden op de Bergse Plassen)€ 250
Extra: zonder uitkijk€ 250
Asociaal gedrag waterskiër (deze boete is voor de waterskier zelf, niet voor de bestuurder.)€ 400
Let op: slepen met een band of luchtkussen valt ook onder waterskiën!
 
Boetes voor kleine schepen < 20 meter
Fout aangebracht kenteken€ 100
Geen kenteken aangebracht€ 100
Niet overleggen van vereiste documenten (per stuk)€ 100
 
Varen zonder vaarbewijs
Varen zonder vaarbewijs met een klein schip€ 600
Zonder inzage te geven van een geldig vaarbewijs (per stuk)€ 100
 
Alcohol
Alcoholpromillage vanaf 0,51 promilleDagvaarding

Strafvorderingen en overtredingen

Als je overtredingen op het water begaat, worden deze gerekend onder de Muldergedragingen. Deze verkeersovertredingen worden via de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften afgehandeld. De overtredingen worden niet gedocumenteerd; je krijgt dus geen strafblad. Mocht je het niet eens zijn met de verkeersboete, dan kun je binnen 6 weken schriftelijk beroep bij de officier van justitie instellen. Je kunt beroep instellen door in een brief uit te leggen waarom je het niet eens bent met de boete.

Nog beter is het natuurlijk een sanctie te voorkomen. Hou je daarom gewoon aan alle geldende regels en voorschriften op het water. Voor je eigen veiligheid en die van anderen!

Disclaimer
De gegevens in dit overzicht komen uit de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Mulder-gedragingen. Deze boetebedragen worden door de politie of het Openbaar Ministerie in eerste instantie opgelegd. Naast het boetebedrag brengt het Centraal Justitieel Incassobureau administratiekosten in rekening. In bijzondere gevallen gelden andere boetebedragen en/of straffen. Bijvoorbeeld als strafbare feiten die onder het strafrecht vallen, eerder zijn gepleegd. Bovendien: als een zaak voor de rechter komt, kan deze anders beslissen. Ook wordt de boete gehalveerd wanneer de overtreder jonger dan 16 jaar is. Aan de gegevens uit dit overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het overzicht wordt jaarlijks bijgewerkt.