Campagne 2022 van start voor Schone & Veilige Bergse Plassen

Vandaag zijn we begonnen met de campagne “Hier begint de Zee!” Stichting Bergse Plassen zet zich in voor schone en veilige Bergse Plassen.
Het is bepalend voor ons leef plezier in de buurt, onze gezondheid en voor de manier waarop we veiligheid ervaren op en rond de Bergse Plassen.
Via de Bergse Plassen komt het zwerfafval op de Rotte en via de Maas uiteindelijk in de Noordzee. Samen met Gemeente Rotterdam voeren we campagne tegen het zwerfafval in de Rotterdamse wateren. “Hier begint de Zee!”