Start Campagne “Dit doen we thuis ook niet”

Door de grote ergernissen is Stichting Bergse Plassen begonnen met een flyer- en posteractie in Hillegerbserg-Schiebroek. De flyer werden huis-aan-huis verspreidt en op verenigingen, detailhandel en horeca hingen diverse posters om aandacht te vragen voor het zwerfafval op de Bergse Plassen.